• Phòng khám Thiện Nhân

    Với tâm huyết vì chất lượng cuộc sống người Việt, Phòng khám đa khoa thiện nhân hướng tới phát triển thành một tổ chức đặc biệt chuyên nghiệp trong dịch vụ y tế thông qua việc đáp ứng và hoàn thiện những giá trị chuẩn mực của ngành y. - Đội ngũ chuyên môn là các giáo sư bác sỹ đầu ngành không ngừng áp dụng những kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, tư vấn điều trị. - Cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại và đồng bộ - Hệ thống thông tin kết nối hoàn chỉnh và đảm bảo nguyên tắc bảo mật
Phòng khám đa khoa Thiện Nhân - Liên hệ : 096 4433 001